شرح پوشش‌های اضافی مذکور به تفکیک به ترتیب ذیل می باشد :

1 :  پوشش شکست شیشه به تنهایی:

از طریق این پوشش اضافی می‌توان خسارات وارده به موضوع بیمه که شکست شیشه به هر علتی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

نکته3: در صورت شكست شيشه، مستقل از حوادث مورد تعهد در بيمه بدنه اتومبيل، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن پس از كسر 20 % به‌عنوان فرانشيز خواهد بود، مشروط بر اينكه وسيله نقليه به قيمت روز بازار بیمه‌شده باشد .

یادآوری : در صورتيكه شكست شيشه توأم با خسارت وارد به اتومبيل باشد شرايط بیمه‌نامه بدنه در پرداخت خسارت حاكم خواهد بود .

توضيح : هر يك از پوشش‌های مورد اشاره به شرطي در تعهد بیمه‌گر می‌باشد كه در بیمه‌نامه بدنه صراحتاً به هر يك از آنها اشاره شده باشد و حق بيمه مربوط به آن پرداخت گرديده و در بیمه‌نامه قيد شده باشد.

2 :  پوشش خطرات ناشی از بلایای طبیعی:

از طریق این پوشش اضافی می‌توان خسارات ناشی از خطرات طبیعی اعلام شده (سیل، زلزله، طوفان، تگرگ) را، تحت پوشش بیمه‌ای قرار داد.

3 :  پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی:

از طریق این پوشش اضافی می‌توان خسارات ناشی از پاشیدن مواد اسیدی به هر علت را تحت پوشش قرار داد.

نکته : انتخاب شرط پاشیدن مواد اسیدی در شرایط خصوصی(فرانشیز پاشیدن مواد اسیدی30%مبلغ خسارت می‌باشد.)

4 : پوشش هزینه ایاب و ذهاب :

از طریق این پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات تحت پوشش بیمه‌گر  به‌استثنای سرقت و خسارت کلی باشد بیمه‌گذار از مزایاي مربوطه برخوردار می‌گردد.

نکته : منظور از توقف مفيد در تعمیرگاه مدت زماني است كه از آغاز شروع عمليات تعمير و بازسازي با پايان و تكميل تعمير صرف خواهد شد و طول مدت ايام لازم براي تعميرات توسط كارشناس شركت تعيين خواهد شد .

5 :  پوشش حذف فرانشیز خسارت اول:

با این پوشش فرانشیز جزئی خسارت اول، فرانشیز گواهینامه و پوشش­های اضافی (در صورت خرید) حذف می­گردد. لیکن این پوشش شامل حذف فرانشیز سرقت کلی و خسارت کلی نمی­شود.

درصورت انتخاب این پوشش در قسمت شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه این متن به صورت خودکار درج می گردد: “پوشش حذف فرانشیز صرفاً شامل فرانشیز اولین حادثه و هریک از پوشش­های اضافی می­گردد و فرانشیز خسارت های بعدی از فرانشیز خسارت اول به بعد مندرج در ظهر بیمه نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد. این پوشش شامل حذف فرانشیز خسارت کلی و سرقت کلی نمی­گردد.”

فرانشیز خسارت‌های بعدی طبق روال جاری از 10درصد به بعد محاسبه خواهند شد

نکته7: این پوشش صرفا در گروه خودروهای سواری قابل ارائه می­باشد.

6 :  نوسانات قیمت:

این پوشش جهت افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه نسبت به بازار خودرو، در مدت اعتبار بیمه‌نامه و تفاوت آن با سرمایه درج‌شده در بیمه‌نامه به جهت عدم اعمال تبصره 2 ماده 20شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه و ماده 10 قانون بیمه (قاعده نسبی) است.

برای بازگشت به اَپ دکمه بک ↵ گوشی را لمس کنید.