قوانین و شرایط کسر از حقوق

رشد فزاینده پدیده شهرنشینی و زندگی صنعتی در کنار نیاز و تمایل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجایی‌ها، به‌رغم مزایای بی‌شمار تبعات و مصائب پیچیده‌ای را به دنبال داشته است. سالیانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز در حوادث و تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از کارافتادگی به سختی زندگی می‌گذرانند. بیمه به عنوان ضامن آرامش و تأمین امنیت خاطر می‌تواند به کمک انسان‌ها شتافته و از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور و غیرقابل جبران ناشی از مسئولیت جبران خسارات مادی بکاهد. این شرکت افتخار دارد در راستای رسالت خود با ارائه پوشش‌های بیمه‌ای شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوی نیاز و تقاضای بیمه‌گذاران محترم باشد.

الف: بیمه اجباری شخص ثالث

بر‌اساس قانون ” قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395″، كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.

همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( 5/2 % ) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

خطرات تحت پوشش در بیمه شخص ثالث

هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف،‌ سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خساراتی که از محمولات وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

خسارت های قابل جبران

1- خسارت بدنی

شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می باشد

2- خسارت مالی

خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود. پرداخت خسارت مالی تا 5/2 درصد مبلغ ریالی دیه اعلامی در ماههای حرام منوط به رویت هم زمان خودروهای مقصر و زیاندیده، دارا بودن بیمه‌نامه‌های معتبر طرفین حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بیمه‌گر و قبول تقصیر از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتی که خسارت وارده بیش از مبلغ مذکور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامی انجام می پذیرد.

ب: بیمه اجباری حوادث راننده

بیمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی راننده مسبب حادثه را جبران می‌کند.

خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث راننده

شامل هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار خواهد بود.

ملاحظات:

1- پوشش این بیمه‌نامه شامل راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌باشد اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد.

2- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه باشد و وقوع حادثه ناشی از مستی، یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان وی نباشد.

3- مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه‌نامه ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه است.

4- چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان غرامت دریافتی کاهش خواهد یافت.

تخفیفات:

در صورتی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی اعلام نشود، هنگام تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری،‌ مازاد اختیاری و حوادث راننده تخفیف عدم خسارت سالیانه به شرح ذیل اعمال می‌گردد:

سالسال اولسال دومسال سومسال چهارمسال پنجمسال ششمسال هفتمسال هشتم و بیشتردرصد1015203040506070

توجه مهم برای بیمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:

طبق ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنیکه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار گرفته است و بیمه‌گذار با افزایش دیه سالانه موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد.

نحوه صدور بيمه نامه شخص ثالث

بيمه‌‌گذار مي‌ تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه و بيمه نامه سال قبل به‌ يكي‌ از واحدهاي‌ صدور بيمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس‌ بيمه‌ تكميل‌ نمايد. بيمه‌‌گذار مي‌ بايست‌ حق‌بيمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسيد آن‌ را به‌ بيمه‌ گر ارائه‌ نمايد و پس‌ از آن‌ بيمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بيمه‌ نامه‌ نموده‌ و بيمه‌ نامه‌ را به‌ بيمه‌ گذار تحويل‌ مي‌ نمايد.