بیمه اَپی عزیز !

اطلاعات بارگذاری شده شما در سامانه بیمه اَپ با موفقیت ثبت گردید.

پس از بررسی مدارک ارسالی شما. کارشناس بازدید بیمه اَپ جهت عکسبرداری از خودرو و دریافت اصل مدارک ارسالی برای صدور بیمه نامه بدنه و ارسال آن  در اولین فرصت ممکن تماس خواهد گرفت.

منتظر تماس کارشناس بازدید بیمه اَپ باشید.

با تشکر از شکیبایی شما…

جهت هر گونه سوال و پیگیری میتوانید با شماره 38311531-071 تماس حاصل نمائید.